WELKOM

WELKOM

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Kampereiland.
Wij zijn een zelfstandige gemeente zonder eigen predikant.
Sinds 1 augustus 2009 is een kerkelijk werker benoemd. Per 1 juni 2017 is dit Jeffrey Bredenhoff uit Wapenveld. Hij verzorgt de catechisaties, kringwerk, groot huisbezoeken en het pastorale werk.

 
Tijden van erediensten en locatie Tijden van erediensten en locatie


Morgendiensten: van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur.

Avonddiensten: Elke maand wordt er een jeugdddienst of missionaire dienst georganiseerd (met uitzondering van de zomervakantie).
Zie Kerkdiensten voor exacte data!
Daarnaast worden er met bid- en dankdag, witte donderdag/ goede vrijdag en oudejaarsdag ook ‘s avonds kerkdiensten gehouden.
Aanvang avonddiensten is 19:30 uur.

Het kerkgebouw is te vinden aan de
Heultjesweg 10
8267AH Kampereiland.
Telefoonnummer: 038-3388166.

 
Invulling zondagse erediensten Invulling zondagse erediensten

Alweer vanaf 2010 regelen we zelfstandig de preekbeurten. Dat wil zeggen dat de preekvoorziener (per 17 september 2017 is dit Peter van den Brink) al lang van tevoren predikanten vraagt om in onze diensten voor te gaan. Heeft u suggesties voor predikanten kunt u dit uiteraard doorgeven aan de kerkenraad. Hou er wel rekening mee dat het preekrooster al bijna een jaar van tevoren vast staat. We proberen zo veel mogelijk predikanten uit de omgeving voor te laten gaan. De diensten zijn rechtstreeks, maar ook later te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl.

 
Kerk zijn op een andere manier Kerk zijn op een andere manier

 
Winterwerk 2017-2018 Winterwerk 2017-2018

De zomerperiode is weer voorbij en dat betekent dat het zogeheten ‘winterwerk’ weer van start gaat. Een leuke tijd waarin er veel gelegenheid is om elkaar bij de verschillende activiteiten te ontmoeten en samen handen en voeten te geven aan ons gemeente-zijn.  Op deze site (tabblad 'jeugd' en 'kringen') staan een aantal activiteiten die het komende seizoen zullen plaatsvinden. U en jij bent van harte uitgenodigd om bij een of meerdere kringen aan te schuiven.  

Met ingang van start winterwerk gaan we het intochtslied uit het nieuwe liedboek zingen. Dit zal worden weergegeven via de beamer. Aan de voorganger wordt ook nog steeds gevraagd om als lied voor de preek een lied uit de evangelische liedbundel te kiezen, wat de kinderen aanspreekt. De overige liederen worden gezongen uit het liedboek voor de kerken '73 of bundel '38.