WELKOM

WELKOM

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Kampereiland.
Wij zijn een zelfstandige gemeente zonder eigen predikant.
Per 1 augustus 2009 is een kerkelijk werker benoemd: Mw. H. Kramer-de Jong uit Emmeloord. Ze verzorgt de catechisaties en het pastorale werk.

 
Vacature kerkelijk werker Vacature kerkelijk werker

 
Tijden van erediensten en locatie Tijden van erediensten en locatie


Morgendiensten: van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur.

Avonddiensten: Elke maand wordt er een jeugdddienst of missionaire dienst georganiseerd (met uitzondering van de zomervakantie).
Zie Kerkdiensten voor exacte data!
Daarnaast worden er met bid- en dankdag, witte donderdag/ goede vrijdag en oudejaarsdag ook ‘s avonds kerkdiensten gehouden.
Aanvang avonddiensten is 19:30 uur.

Het kerkgebouw is te vinden aan de
Heultjesweg 10
8267AH Kampereiland.
Telefoonnummer: 038-3388166.

 
Invulling zondagse erediensten Invulling zondagse erediensten

Alweer vanaf 2010 regelen we zelfstandig de preekbeurten. Dat wil zeggen dat de preekvoorziener, Fré Schrijver, al lang van tevoren predikanten vraagt om in onze ochtend- en avonddiensten voor te gaan. Heeft u suggesties voor predikanten kunt u dit uiteraard doorgeven aan de kerkenraad. Hou er wel rekening mee dat het preekrooster al bijna een jaar van tevoren vast staat. We proberen zo veel mogelijk predikanten uit de omgeving voor te laten gaan. De diensten zijn rechtstreeks, maar ook later te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl.

 
Gedicht Gedicht

Gebed

God geef ons de kracht en de moed om
een gemeenschap te vormen van mensen,

die niet alleen geloven in de Heer,
maar ook bereid zijn,
om in en door een leven van dienstbaarheid,
het leven en het woord van de Heer waar te maken,
op een bepaalde plaats,
op een bepaald tijdstip van de geschiedenis.
Dan zullen wij allen Uw licht ervaren.

Doe ons geloven dat,
in de mate dat gemeenschappen van christenen
helemaal zichzelf zijn
in hun dienstwerk aan de anderen,
zij in die mate het Evangelie van de Heer
waar zullen kunnen maken,

voor zichzelf,
voor de mensen van hun land,
voor de hele wereldgemeenschap.
Dan zullen wij allen Uw licht ervaren.
Amen.

Naar tekst uit: Medemens, p.31 
Samuel Rayon, Aziatisch theoloog