19-02-2018 19-02-2018

Bij de diensten
Aanstaande zondag (25 februari) is het de tweede zondag van de 40dagentijd, zondag Reminiscere genoemd. Dominee L. Westland uit Elburg hoopt dan bij ons voor te gaan.  Reminiscere betekent: “Gedenk” Het komt uit Psalm 25, vers 6, waar staat: “Gedenk uw barmhartigheid, Heer”.
De collecten van vanmorgen zijn bestemd voor diaconie en kerk en de tweede voor het onderhoudsfonds.
 
Kindernevendienst
Het Paasproject van 2018 bevat een grote projectplaat met een kleurrijk beeld van de vernieuwing van de schepping. Elke projectzondag wordt via de beamer ingezoomd op een deel van de plaat. Bij de nevendienst kan dit deel ‘s zondags ingekleurd worden. Elke zondag komen er labels en kleine onderdelen te hangen die passen bij het thema. Deze zondag wordt de dood van Johannes de Doper behandeld, Marcus 6:14-29. Het thema hierbij is: HOOPVOL DOOR DE PIJN (De nieuwe schepping – door het lijden heen)
 
De nieuwe schepping komt dichtbij,
Jezus maakt het waar.
Maar Johannes werd gedood,
hij die zei: de Heer is groot,
hij moest toen op die dag alleen
door veel lijden heen.
Ook wij hebben soms verdriet,
maar de Heer, Hij helpt en ziet.
De nieuwe schepping komt dichtbij,
Jezus maakt het waar
 
 
Zondag Oculi
4 Maart is het de derde zondag in de 40dagentijd, zondag Oculi genoemd. Oculi is Latijn voor ‘ogen’. In Psalm 25, vers 10 staat: “Mijn ogen zijn bestendig op de Heer gericht”. In deze voorbereidingstijd voor Pasen richten wij onze ogen op God, of Hij naar ons en naar zijn wereld wil omzien. Dominee J.J.Tiggelaar uit Nieuwleusen hoopt deze zondag bij ons voor te gaan.
 De extra collecte deze zondag is bestemd voor Open Doors.
Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Ze brengen bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geven ze training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.
Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast willen ze westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk.
Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de zendingsopdracht (Matteüs 28:19) en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie
 
Kindernevendienst
Deze week een gedeelte uit het evangelie van Marcus, namelijk Marcus 9: 2-10: Jezus wordt verheerlijkt op de berg. Het thema van deze zondag is: HOUVAST VOOR ONDERWEG (De nieuwe schepping-een bemoediging onderweg). Hierbij wordt ingezoomd op de WEG EN DE AARDE. De weg is een teken van in beweging zijn. Langs de weg zijn er allerlei dingen die hoop geven. De landbouwgrond die klaar ligt om beplant te worden en allerlei gewassen belooft. God wil in het leven altijd moed geven, juist ook als het moeilijk is! Hij helpt je om te zien wat je nodig hebt. Bij de kindernevendienst gaan we hierover nadenken door middel van het verhaal van de verheerlijking op de berg; Jezus wordt in dit verhaal bemoedigd op weg naar zijn lijden en sterven. De kindernevendienst is er gedurende het Paasproject voor alle kinderen van de basisschool.
 
Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Karlo van der Linde
 
Van de kerkelijk werker 
In de veertigdagentijd schittert het evangelie! Jezus Christus leed en stierf voor mensen die in zichzelf reddeloos verloren zijn. Wat een rijkdom om daarbij stil te staan. De Komende zondagen is daarvoor weer de gelegenheid. Gezegende diensten gewenst!
 
Voorjaarsvakantie 
Komende week is het voorjaarsvakantie. Voor onze jongeren geldt dat er even week geen school is en dat er (meer) vrije tijd is om leuke dingen te doen. Ik wens jullie allemaal een goede vakantie. Geniet ervan! 
 
Met een hartelijke groet,
Jeffrey Bredenhoff 
 

 


 
  
 

 

terug