16-10-2017 16-10-2017

Bij de diensten
Zondag 22 oktober hoopt bij ons voor te gaan ds. Smit uit Kampen en is er kindernevendienst voor de jongste en de middelste groep, met het thema; Jezus geneest een verlamde. De collecten zijn bestemd voor diaconie en kerk en voor het orgelfonds.
 
Op 29 oktober mag mevr. Kramer-de Jong uit Emmeloord bij ons voorgaan. Er is dan kindernevendienst voor alle groepen, met het thema; De gelijkenis van het bruiloftsmaal.
De extra collecte deze zondag is bestemd voor Kampereiland help………..Pacureni!
De laatste tijd is er redelijk veel te lezen geweest over de hulp aan Pacureni. Er is een verslag rondgestuurd over het transport, en de verkoop van de goederen die onlangs die kant zijn opgegaan. Op de 23e oktober zijn we volop actief om geld in te zamelen voor Pacureni.
En de collecte op de 29e oktober is er ook voor bestemd. Wat gaat er mee gedaan worden. Tijdens de opening van het winterwerk is er al iets over gezegd. De dokterspost in het dorp wordt niet optimaal gebruikt. Enkele jaren terug is er een koeling, om overledenen thuis op te baren, naar Pacureni gegaan. De regels daarvoor zijn aangepast. Dat mag niet meer thuis.  Men wil daarom heel graag dat de dokterspost wordt aangepast/uitgebreid om zodoende ruimte te maken om mensen op te baren. Mooi zou zijn als er dan ook gezamenlijk een kopje koffie gedronken kan worden. Bouwaanvragen/vergunningen kosten ook in Roemenië veel tijd. Wachten tot alles geregeld en tot dan gaan we het geld reserveren om als het zover is te kunnen helpen! U wordt op de hoogte gehouden!
                                                                                      
Op dankdag mogen we in een avonddienst bij elkaar komen. Dhr. Lipke uit Elburg hoopt dan bij ons voor te gaan. De extra collecte is bestemd voor de diaconie. Als diaconie is het goed om een financiële buffer te hebben voor onvoorziene en reguliere uitgaven. Vandaar dat de extra collecte bestemd is voor de diaconie. Van harte bij u aanbevolen!
 
Actie Dankdag
Op woensdag 1 november a.s. is het Dankdag voor gewas en arbeid. Dan danken wij voor de overvloedige zegen die wij ook dit jaar weer mochten ontvangen. Dit jaar zal Actie Dankdag gehouden worden voor het doel multimedia. In onze kerk maken we steeds meer gebruik van moderne mogelijkheden, zoals de website, kerkdienstgemist.nl, beamerdienst, om U van alle kanten betrokken te laten blijven. Wilt u hier ook aan bijdragen? 
Binnenkort valt de envelop van Actie Dankdag weer op de mat en deze kan op Dankdag of zondag 5 november in de mand achter in kerk ingeleverd worden. 
Alvast bedankt namens de kerkrentmeesters. 
 
Namens de kerkenraad gezegende diensten toegewenst en de hartelijke groeten,
Karlo van der Linde
 
Van de kerkelijk werker
Afgelopen zondag hielden we een bijzondere kerkdienst. In deze dienst werd het sacrament van de heilige doop bediend aan Elin Schrijver. Het is altijd een bijzonder moment als de Heere God Zijn Naam verbindt aan onze naam. Zijn beloften gelden voor het hele leven. Daarom is het zo mooi dat God niet alleen volwassen mensen tot geloof roept, maar dat Hij ook met onze kleine kinderen een plan en een doel heeft.
We lezen dat zo prachtig in het evangelie volgens de beschrijving van Mattheüs:
‘Toen werden er kinderen bij Hem gebracht, opdat Hij de handen op hen zou leggen en zou bidden’. We kunnen veel voor onze kinderen wensen: gezondheid, een goede baan, een levenspartner, levensgeluk, enz. Maar het allerbeste dat we voor onze kinderen kunnen wensen in het gebed van de Heere Jezus. Want als onze gebeden al zo vaak door God worden verhoord, hoeveel temeer wordt het volmaakte gebed van Jezus Zelf dan niet verhoord! En door het sacrament van de doop mogen we ervan verzekerd zijn dat de Heere Jezus inderdaad voor onze kinderen bidt. Dat geldt niet alleen voor hen, maar dat geldt ook voor ons als we geloven in Hem.
Dat goddelijke gebed voor ons leven geeft moed, biedt kracht om ook de moeilijke momenten in ons leven te dragen. Wat een rijkdom ligt er in de (God van de) doop!

Gesprekskring
Op dinsdag 24 oktober willen we de eerste avond van de gesprekskring houden. De avond is in de consistorie van de kerk. We beginnen om 20.00 uur en eindigen ongeveer om 21.30 uur.
Als u of jij van plan bent om te komen, laat het dan even weten.
 
Groothuisbezoek
Op donderdag 26 oktober is de eerste groothuisbezoekavond van dit seizoen.
Deze avond vindt plaats bij Marten en Minie Peleboer (Noorderrandweg 16). Tijdens de groothuisbezoeken willen we stilstaan bij het thema van de Protestantse Kerk: kerkproeverij.

Geboren!
Afgelopen zondag werd afgekondigd dat Leonie en Arjen van der Kamp de trotse ouders zijn geworden van Tom Anton Johannes. Namens de hele gemeente van harte gefeliciteerd!
We wensen jullie Gods zegen toe bij de opvoeding van jullie zoon.
 
Dankdag
Op woensdag 1 november is er weer de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid. Een belangrijke dag. We zijn namelijk in alle dingen van Gods zegen afhankelijk. We zijn onze God dankbaar dat Hij ons in het afgelopen seizoen de kracht gaf om ons werk te verrichten. Hij was het ook die er in het afgelopen seizoen voor gezorgd heeft dat we eten en drinken hadden. Of zoals de Schift het zegt:
 
U laat het regenen op de velden.
De regen komt diep in de grond, en maakt de harde aarde zacht.
Zo kunnen jonge planten groeien.
U zorgt voor een goede oogst, het hele jaar door.
Overal is er meer dan genoeg. (Psalm 65:11-12, BGT)

 
We denken in het bijzonder aan hen voor wie de dankdag zwaar valt. Misschien zijn er wel (financiële) zorgen die het danken zo ontzettend moeilijk maken. Laat dan de dankdag niet aan u voorbij gaan, maar kom samen met Gods gemeente in Zijn huis. Want als u zelf niet meer danken kunt, dan mogen uw broeders en zusters in de Heere dat met u doen. Dat is ook samen gemeente-zijn. We mogen elkaar steunen tijdens de moeilijke momenten en in de zware situaties in ons leven.
Ik wil ook de jeugd oproepen om de dankdag niet zomaar voorbij te laten gaan. Want ook jullie hebben veel redenen om God te danken. Hij gaf je de kracht om naar school te gaan. Hij gaf je de gezondheid, Hij gaf je het verstand. Hij geeft jullie een huis waar je in wonen mag. Hij geeft je zo ontzettend veel om dankbaar voor te zijn! Daarom is het zo belangrijk en goed om in de kerk te zijn.
 
Tot slot
Dit kerkblad is voor twee weken i.v.m. de herfstvakantie. Ik wens ieder die vakantie heeft een fijne tijd toe. Geniet van de vrijgekomen tijd!
 
Ontvang allemaal, ook namens Dianne, een hartelijke groet vanuit Wapenveld.
 
Jeffrey Bredenhoff
 
 

                                                              
                                                              
                                                                              

 
 

terug